Personvernpolicy

Weber-Stephen Nordic verdsetter sine kunder og respekterer deres personvern. Vi samler inn kundeinformasjon for å kunne forbedre din handleopplevelse, og for å kommunisere med deg angående våre produkter, tjenester, konkurranser og kampanjer. Weber-Stephen Nordic har fokus på å lagre og bruke kundeinformasjon på en ansvarlig måte. Vi selger eller leier ikke ut informasjonen du oppgir til oss på Internett til tredjeparter. Informasjonen blir bare brukt i tilfelle vi trenger å kontakte deg, og for markedsundersøkelser.

Denne policyen beskriver personopplysningene vi samler inn om deg, hvorfor vi samler dem inn og hvordan vi bruker dem. Vår policy beskriver også valgene du kan ta angående hvordan vi samler inn og bruker opplysningene dine. Hvis du har spørsmål om vår personvernpolicy, kontakter du kunderservice via e-post på info@weberstephen.no eller ringer oss på (+47) 22 51 01 80.

Hvis vår praksis for informasjon endres i framtiden, informerer vi om dette på vårt nettsted. Vi kommer til å varsle deg om eventuelle endringer i personvernpolicyen, før vi bruker informasjon på en måte som ikke tidligere har blitt oppgitt i personvernpolicyen. Du får da muligheten til å velge at vi ikke skal bruke dine personopplysninger til nye formål.

Juridisk merknad

Weber-Stephen Nordic (Weber) vedlikeholder dette området ("Området") for din personlige underholdning, informasjon, opplæring og kommunikasjon. Utforsk gjerne området. Du kan bare laste ned materialet som vises på området for ikke-kommersielt, personlig bruk, så fremt du beholder merknader om opphavsrett og andre åndsretter som finnes i materialet. Du kan imidlertid ikke distribuere, endre, overføre, bruke på nytt, rapportere eller bruke innholdet på området for offentlige eller kommersielle formål, inkludert tekst, bilder, lyd og video uten skriftlig tillatelse fra Weber.

Din tilgang til og bruk av området er også underlagt følgende vilkår og betingelser (Vilkår og betingelser") og alle gjeldende lover. Ved å bruke området samtykker du i, uten begrensning eller kvalifikasjon, vilkårene og betingelsene og bekrefter at eventuelle tidligere avtaler mellom deg og Weber erstattes av denne. Du får tilgang til Juridisk-siden ved å klikke på opphavsrettslinjen hvor som helst på området.

Vilkår og betingelser

  1. Du bør anta at alt du ser og leser på området er underlagt opphavsrett med mindre noe annet oppgis, og at det ikke kan brukes bortsett fra i henhold til disse vilkårene og betingelsene eller i teksten på området, uten skriftlig tillatelse fra Weber. Weber verken garanterer eller erklærer at din bruk av materialet som vises på området, ikke krenker rettighetene til tredjeparter som ikke eies av eller er tilknyttet Weber.
  2. Selv om Weber har rimelige tiltak på plass for å inkludere nøyaktig og oppdatert informasjon på området, verken garanterer eller erklærer Weber at den er nøyaktig. Weber påtar seg ingen krav eller ansvar for eventuelle feil eller utelatelser i innholdet på området. Endringer kan utføres periodevis på disse websidene og disse endringene kan tas i bruk uten forutgående varsel.
  3. Du bruker området på din egen risiko. Verken Weber eller andre tredjeparter som er involvert i å opprette, produsere eller levere området, er ansvarlig for eventuelle direkte skader, tilfeldige skader, følgeskader eller skader som medfører straffeansvar, som oppstår som følge av din tilgang til eller bruk av området. Uten begrensning av det forutgående tilbys området til deg "SOM DET ER" UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR BESTEMTE FORMÅL ELLER AT TREDJEPARTS RETTIGHETER IKKE KRENKES. Vær oppmerksom på at enkelte jurisdiksjoner muligens ikke tillater ekskluderingen av underforståtte garantier, så det kan hende at noen av de ovennevnte ekskluderingene ikke gjelder for deg. Rådfør deg med lokal lovgivning for eventuelle restriksjoner når det gjelder ekskluderingen av underforståtte garantier. Weber påtar seg heller ingen ansvar, og skal ikke holdes ansvarlig for, eventuelle skader på, eller virus som kan infisere ditt datamaskinutstyr eller annen eiendom som du har tilgang til, bruker eller utforsker på Området eller hvis du laster ned materialer, data, tekst, bilder, vidoe eller lyd fra Området.
  4. Eventuelle kommunikasjoner eller materialer som du overfører til Området via elektronisk e-post eller på andre måter, inkludert data, spørsmål, kommentarer, forslag og lignende er, og behandles som, ikke-konfidensielt og uten opphavsrett. Alt du overfører eller legger ut kan brukes, uten kompensasjon til deg, av Weber og dets partnere for hvilket som helst formål, inkludert, men ikke begrenset til, reproduksjon, videreformidling, overføring, publisering, kringkasting og posting. Weber kan også bruke fritt, uten kompensasjon til deg, eventuelle ideer, konsepter, kunnskap eller teknikker som befinner seg i kommunikasjonen du sender til området for hvilke som helst formål, inkludert, men ikke begrenset til utvikling, produksjon og markedsføring av produkter ved bruk av slik informasjon.
  5. Bilder av personer eller steder som vises på området, eies enten av, eller brukes med tillatelse av, Weber. Bruken av disse bildene av deg, eller andre som er autorisert av deg, er forbudt med mindre det uttrykkes i disse vilkårene eller betingelsene eller spesifikke tillatelser andre steder på området. Eventuell uautorisert bruk av bildene kan krenke lover om opphavsrett, varemerker, personvern og publisitet, samt kommunikasjonsbestemmelser og -vedtekter.
  6. Weber har ikke gjennomgått alle områdene som er tilknyttet området, og er ikke ansvarlig for innholdet til eventuelle eksterne sider, eller andre områder som er knyttet til området. Du bruker disse eksterne sidene eller andre områder på egen risiko.
  7. Selv om Weber fra tid til annen kan overvåke eller gjennomgå diskusjoner, chatter, poster, overføringer, oppslagstavler og lignende på området, har Weber ingen forpliktelse til å gjøre dette, og påtar seg ingen ansvar eller krav som oppstår fra innholdet eller for eventuelle feil, injurier, æreskrenkelser, baksnakking, utelatelser, usannheter, uanstendighet, pornografi, banning, fare eller unøyaktigheter i noen informasjon på noen plasseringer på området. Det er forbudt å legge ut eller overføre eventuelle ulovlige, truende, injurierende, æreskrenkende, uanstendige, skandaløse, provoserende, pornografiske eller profane materialer eller andre materialer som kan betraktes som, eller oppmuntre til, atferd som kan anses som en kriminell handling, føre til sivilrettsslig ansvar eller på noen måte bryte gjeldende lover. Weber vil samarbeide fullt ut med myndigheter eller rettskjennelser som ber eller pålegger Weber å avsløre identiteten til de som legger ut slik informasjon eller materialer.
  8. Weber kan når som helst revidere disse vilkårene og bestemmelsene ved å oppdatere denne oppføringen. Du er bundet av slike revisjoner og bør derfor gå tilbake til denne siden med jevne mellomrom, for å se gjennom de gjeldende vilkårene og betingelsene som du må følge.Weber-Stephen Nordic