Reklamasjoner

KONTAKT DIN FORHANDLER

Hvis du ønsker å reklamere på et Weber-produkt må du – så snart du oppdager feilen – ta med produktet samt kvitteringen til din lokale Weber-forhandler. Forhandleren vil deretter vurdere om det er snakk om en produktfeil – og eventuelt ta kontakt med Weber. Feil og skader som følge av bruk av produktet utbedres ikke. Ved produktfeil er du naturligvis omfattet av vårt garantiprogram, og feilen blir utbedret. Du skal ikke kontakte oss på egen hånd, men alltid la forhandleren overta reklamasjonen.